Κυριακή, 1 Οκτωβρίου 2017

Σχέδιο μαθήματος μουσικής με χρήση ΤΠΕ

    Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση παρέχει πολλές δυνατότητες εμπλουτισμού των διδακτικών αντικειμένων καθώς και νέες προσεγγίσεις στη διδασκαλία. Ο τρόπος προσέγγισης της μάθησης έχει μετατοπιστεί από τη στείρα αποστήθιση στην ανάπτυξη της ικανότητας εύρεσης πληροφοριών χρησιμοποιώντας εργαλεία αναζήτησης.
     Το παρακάτω σχέδιο μαθήματος δημιουργήθηκε στα πλαίσια αξιοποίησης των εργαλείων που μας προσφέρουν οι νέες Τεχνολογίες για χρήση στη διδακτική πράξη.

Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2017

Erasmus+ CLIL, Δουβλίνο Ιούνιος 2017

Μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος  Erasmus+  δράση ΚΑ1 η εκπαιδευτικός τον σχολείου μας Ηλιάδου Βασιλική ταξίδεψε στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας στα τέλη του Ιουνίου 2017 . Το θέμα του σεμιναρίου που  είχε διάρκεια δύο εβδομάδες ήταν η μέθοδος CLIL, δηλ. η Συνδυασμένη Εκμάθηση Αντικειμένου και Γλώσσας . Συγκεκριμένα το CLIL  αποτελεί μια προσέγγιση βιωματικής μάθησης με διπλή εστίαση : Απόκτηση γνώσεων σε συγκεκριμένο γνωσιολογικό πεδίο (π.χ. γεωγραφία, μουσική) παράλληλα με την απόκτηση και περαιτέρω βελτίωση πτυχών της ξένης γλώσσας.

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο από 10 διαφορετικές χώρες διδάχθηκαν τις βασικές αρχές και θεωρίες που διέπουν τη μέθοδο. Εργάστηκαν συνεργατικά για την παραγωγή σχεδίων μαθημάτων  και ήρθαν σε επαφή με τους τρόπους ενσωμάτωσης της τέχνης και της  δραματοποίησης  στη διαδικασία της μάθησης.  Αντάλλαξαν αποτελεσματικές διδακτικές πρακτικές. Συζήτησαν τρόπους αξιολόγησης αλλά και χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.  Τέλος, παρουσιάστηκαν τα ψηφιακά πορτόλιο των εκπαιδευόμενων και συζητήθηκαν στρατηγικές  διάχυσης.

Η κοινωνική διάσταση του προγράμματος έδωσε ευκαιρίες γνωριμίας και μελλοντικών συνεργασιών  σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και επαφών σε επίπεδο σχολικών Ιδρυμάτων.


Σάββατο, 16 Σεπτεμβρίου 2017

CLIL

Στα πλαίσια της παρακολούθησης του προγράμματος CLIL από την εκπαιδευτικό Αγγλικής Γλώσσας  που πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας δημιουργήθηκε η παρακάτω παρουσίαση.  Για την παρουσίαση έχει χρησιμοποιηθεί η Online εφαρμογή https://prezi.com/ και αποτελεί μια συνοπτική αναφορά στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης.

Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2017

Δημιουργία Post με το Adobe Spark

        Το Adobe Spark (https://spark.adobe.com/) είναι μια πλατφόρμα μέσω της οποίας μπορούμε να δημιουργήσουμε αφίσες (post), σελίδες (pages) καθώς και βίντεο. Η χρήση του είναι εύκολη και μας δίνεται η δυνατότητα πολλών επιλογών στη δημιουργία μας.
         Η επιλογή Post μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε μια στατική αφίσα, ανακοίνωση, ανάρτηση ή ότι άλλο παρόμοιο θέλουμε χρησιμοποιώντας φωτογραφίες, κείμενο και γραφικά. 
       Παρακάτω, υπάρχουν οι οδηγίες χρήσης σε μορφή PDF, καθώς και ένα βίντεο επίδειξης του λογισμικού.

Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στα πλαίσια της διάχυσης του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ1 (κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης) και συγκεκριμένα του κύκλου μαθημάτων “ICT for Teaching” της εταιρίας “English Matters” που πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας τον Ιούλιο του 2017 με υποτροφία του ΙΚΥ.


                            Για να δείτε τα περιεχόμενα, δείτε το βίντεο στο Youtube.

Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

Παρουσίαση του e-portfolio του κύκλου μαθημάτων "ICT for Teaching"

       Στα πλαίσια της εκπαίδευσής μας στις Νέες Τεχνολογίες για χρήση στην εκπαίδευση, μία από τις υποχρεώσεις μας, ήταν, να παρουσιάσουμε στο τέλος του σεμιναρίου, κάποια από τα τεχνολογικά εργαλεία που μάθαμε, καθώς και διδακτικές ιδέες για την αξιοποίηση αυτών των εργαλείων. Στην παρουσίαση που ακολουθεί, φαίνεται το αποτέλεσμα της εργασίας μας.

Παρασκευή, 18 Αυγούστου 2017

Bubbl.us - Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη

Το bubbl.us (http://bubbl.us) είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε συνεργατικούς εννοιολογικούς χάρτες εύκολα και γρήγορα. Η ελεύθερη έκδοση του εργαλείου αυτού μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε μέχρι 3 εννοιολογικούς χάρτες.

Παρακάτω, υπάρχουν οι οδηγίες χρήσης σε μορφή PDF, καθώς και ένα βίντεο επίδειξης του λογισμικού.

Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στα πλαίσια της διάχυσης του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ1 (κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης) και συγκεκριμένα του κύκλου μαθημάτων “ICT for Teaching” της εταιρίας “English Matters” που πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας τον Ιούλιο του 2017 με υποτροφία του ΙΚΥ.
Για να δείτε τα περιεχόμενα, δείτε το βίντεο στο Youtube.

Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

Padlet - Ψηφιακός πίνακας αναρτήσεων

Το padlet (https://padlet.com/) είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορούμε να μοιραστούμε πληροφορίες και πολυμέσα με οποιονδήποτε μέσω ενός ψηφιακού πίνακα. Στα πλεονεκτήματά του συγκαταλέγονται η ευκολία χρήσης, η συνεργατικότητα, η ευελιξία επεξεργασίας πληροφοριών, η ευκολία πρόσβασης από οποιαδήποτε συσκευή και ο απόλυτος έλεγχος της ιδιωτικότητας.

Παρακάτω, υπάρχουν οι οδηγίες χρήσης σε μορφή PDF, καθώς και ένα βίντεο επίδειξης του λογισμικού.

Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στα πλαίσια της διάχυσης του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ1 (κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης) και συγκεκριμένα του κύκλου μαθημάτων “ICT for Teaching” της εταιρίας “English Matters” που πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας τον Ιούλιο του 2017 με υποτροφία του ΙΚΥ.


Για να δείτε τα περιεχόμενα δείτε το βίντεο στο youtube.

Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

Άλμπουμ φωτογραφιών με τη χρήση AdobeSparkPage

Ένα από τα πιο δημιουργικά κομμάτια του σεμιναρίου που παρακολουθήσαμε στην Ιρλανδία ήταν η πρακτική εξάσκηση πάνω στα εργαλεία web 2 που μαθαίναμε. 

Έτσι, δημιουργήθηκε και η παρακάτω σελίδα που δείχνει περιληπτικά και φωτογραφικά κάποια από τα βασικά σημεία του προγράμματος ICT for Teaching που παρακολουθήσαμε στα πλαίσια της ατομικής κινητικότητας Erasmus+ στο Δουβλίνο, 10-21/7/2017, εκπροσωπώντας το 3ο δημοτικό σχολείο Ωραιοκάστρου.

Χρειάζεται απλά να μετακινηθείτε προς τα κάτω στη σελίδα.

https://spark.adobe.com/page/G4NiMQdG6L85F/

Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017

Περίληψη και εντυπώσεις από την παρακολούθηση του προγράμματος "Οι ΤΠΕ στη Διδασκαλία"

ERASMUS+, ICT for TEACHING, Dublin 10-21/7/2017

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος ατομικής κινητικότητας Erasmus+ KA1, συμμετείχα μαζί με 2 συναδέρφους μου στο πρόγραμμα «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής στη Διδασκαλία» εκπροσωπώντας το 3ο δημοτικό σχολείο Ωραιοκάστρου. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο από 10-21 Ιουλίου 2017.

Μας έδωσε την ευκαιρία να μάθουμε πολλά καινούρια τεχνολογικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τάξη για να αυξήσουν τη δημιουργική συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης.  Σύμφωνα με τους εισηγητές μας, η τεχνολογία εξισώνει τους μαθητές δίνοντας την ευκαιρία ακόμη και σε παιδιά με ειδικές ικανότητες να μαθαίνουν αξιοποιώντας τα κάθε είδους ταλέντα τους. Για παράδειγμα, τα παιδιά με δυσκολίες συγκέντρωσης ή με δυσλεξία μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία ζωγραφικής και να εκφραστούν πρωτότυπα και διασκεδαστικά.


Οι εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν τα διάφορα εργαλεία και τις δυνατότητες της Πληροφορικής μέσα στη σχολική τάξη διευκολύνουν τους μαθητές τους να δομήσουν ο καθένας και η καθεμιά το δικό τους ατομικό τρόπο μάθησης και τους προετοιμάζουν για την κοινωνία του μέλλοντος.

Η παρακολούθηση ενός τέτοιου επιμορφωτικού σεμιναρίου σε μια άλλη χώρα προάγει την διαπολιτισμική μάθηση και την Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί από 16+1 Ευρωπαϊκές χώρες μοιραζόμασταν την ίδια όρεξη για τη διδασκαλία αλλά και την αναζήτηση νέων τρόπων προσέγγισης των σημερινών μαθητών. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τα σχολεία μας, να ανταλλάξουμε απόψεις, να συνεργαστούμε σε ομαδικές εργασίες εξασκώντας τα καινούρια εργαλεία αλλά και τα αγγλικά μας που ήταν η γλώσσα εργασίας και επικοινωνίας.


Οι πολιτιστικές επισκέψεις που παρείχαν οι διοργανωτές βοήθησαν στην καλύτερη πολιτισμική προσέγγιση της χώρας υποδοχής. Επίσης, η διοργάνωση διαπολιτισμικής γιορτής φαγητού κατά την 1η μέρα του προγράμματος έδωσε τη δυνατότητα σε όλους τους συμμετέχοντες να γνωριστούμε μεταξύ μας, να παρουσιάσουμε φαγητά της πατρίδας μας και να δοκιμάσουμε γευστικές προτάσεις από άλλες χώρες.
Η διάχυση του προγράμματος είναι μέσα στις υποχρεώσεις όλων των συμμετεχόντων. Θα διατηρήσουμε την επικοινωνία μας και θα συνεχίσουμε την εμπειρία που είχαμε στο Δουβλίνο ανταλλάσσοντας καλές πρακτικές και ενημερώνοντας τους συναδέρφους μας. Στην τεχνολογική εποχή, η επικοινωνία και το μοίρασμα ιδεών και πληροφοριών οδηγούν στην επαγγελματική ανάπτυξη και κατ’ επέκταση στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.


Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

Η εθνική πινακοθήκη της Ιρλανδίας

Στα πλαίσια της γνωριμίας μας με τον πολιτισμό της χώρας υποδοχής, επισκεφθήκαμε την εθνική πινακοθήκη του Δουβλίνου. Θεμελιώθηκε το 1854 και περιέχει πολλά έργα τέχνης Ιρλανδών και ευρωπαίων καλλιτεχνών. Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να δείτε κάποια από αυτά. 

Το βίντεο δημιουργήθηκε με το λογισμικό Photo Story 3, ένα εργαλείο που διδαχθήκαμε κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου "ICT for Teaching". Το εργαλείο αυτό μας παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας βίντεο από φωτογραφίες σε πολύ λίγο χρόνο. 

Σάββατο, 15 Ιουλίου 2017

Πολιτισμική επίσκεψη στο Howth και στο Malahide

Στα πλαίσια της πολιτισμικής μας καλλιέργειας και γνωριμίας με την χώρα υποδοχής, που είναι ένας από τους στόχους των προγραμμάτων Erasmus+, πραγματοποιήσαμε ημερήσια εκδρομή σε 2 παραθάλασσια ψαροχώρια βόρεια του Δουβλίνου, το Howth και το Malahide.
Τα καλοδιατηρημένα κάστρα άλλων εποχών, τα γραφικά σπίτια με τους ολάνθιστους κήπους, οι απέραντες εκτάσεις πρασίνου με μεγάλη ποικιλία χλωρίδας, τα γήπεδα κρίκετ και γκολφ, η πανοραμική θέα στον Ατλαντικό ωκεανό και το φρέσκο ψάρι που σερβίρουν τα τοπικά εστιατόρια ήταν μερικές μόνο από τις όμορφες εμπειρίες που ζήσαμε.
Το παρακάτω βίντεο δημιουργήθηκε για να αιχμαλωτίσει αυτές τις στιγμές χρησιμοποιώντας AdobeSpark που είναι ένα από τα  ICT tools που διδαχτήκαμε την 1η εβδομάδα στο σεμινάριο.


Κυριακή, 2 Ιουλίου 2017

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) - Εννοιολογικό Λεξικό

blog: Η λέξη είναι συντομογραφία των λέξεων "weblog" και αποτελεί ένα είδος δικτυακής εφημερίδας. Το βασικό του χαρακτηριστικό είναι ότι οι αναρτήσεις (δημοσιεύσεις) εμφανίζονται με αντίστροφη χρονολογική σειρά από τη νεότερη στην παλαιότερη. Περισσότερα

mind map (εννοιολογικός χάρτης): Είναι ένα διάγραμμα οργάνωσης εννοιών και πληροφοριών. Έχει ιεραρχική δομή και δείχνει τις σχέσεις μεταξύ των όρων που εμφανίζονται. Περισσότερα
Αποτέλεσμα εικόνας για mind map
Εννοιολογικός χάρτης


podcasting: Με τον όρο αυτό περιγράφεται η ανάρτηση στο διαδίκτυο μιας ηχογράφησης η οποία μπορεί να αποθηκευθεί και να αναπαραχθεί οποιαδήποτε στιγμή σε διάφορες συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων. Περισσότεραtimeline (χρονογραμμή): Γραφική αναπαράσταση μιας χρονικής περιόδου (σε μια γραμμή) στην οποία σημειώνονται σημαντικά γεγονότα με τις ημερομηνίες τους.
Χρονογραμμή του National Geographic 

web 2.0: Είναι το δεύτερο στάδιο ανάπτυξης του ίντερνετ, το οποίο χαρακτηρίζει τη μετάβαση από τις στατικές ιστοσελίδες σε δυναμικά και αλληλεπιδραστικά με το χρήστη περιβάλλοντα. Επίσης υποστηρίζει την επικοινωνία μεταξύ των χρηστών σε διάφορες μορφές (κοινωνικά δίκτυα, συνεργατικά έγγραφα και παρουσιάσεις κτλ). Περισσότερα

word cloud - tag cloud (συννεφόλεξο): Είναι μια εικόνα που αποτελείται από πολλές λέξεις οι οποίες συνήθως σχετίζονται μεταξύ τους. Το μέγεθος της κάθε λέξης στην εικόνα συνήθως αντανακλά και τη σημασία που έχει σε σχέση με το σύνολο των λέξεων. Περισσότερα

Συννεφόλεξο με έννοιες του web 2.0Πηγές:

Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017

3o Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου. Η δομή του Εκπαιδευτικού Συστήματος σήμερα στην Ελλάδα.

Στα πλαίσια του προγράμματος English Matters-ICT for Teaching που θα διαρκέσει από 10 μέχρι 21 Ιουλίου  στο Δουβλίνο,παρακάτω  παρουσίαζεται το  Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα όπως λειτουργεί μέχρι σήμερα.

Εκπαιδευτικό Σύστημα Ελλάδας

Σάββατο, 24 Ιουνίου 2017

Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο

Η εργασία αυτή προορίζεται να παρουσιαστεί στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο "Οι ΤΠΕ στην Διδασκαλία", στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ στο Δουβλίνο, από 10-7-2017 έως 21-7-2017. Σκοπός της είναι να κάνει γνωστή τη χώρα μας σε εκπαιδευτικούς από όλη την Ευρώπη, μέσα από εικόνες αμιγώς Ελληνικές και με συμπυκνωμένες πληροφορίες για την Ελλάδα από την λαμπρή αρχαιότητα μέχρι τη σημερινή της σύγχρονη Ευρωπαϊκή υπόσταση.
Επίσης, παρουσιάζεται η πόλη προέλευσης μας καθώς και η περιοχή που βρίσκεται το σχολείο μας, με το ίδιο πνεύμα κι ελπίζοντας να προσελκύσουμε την προσοχή των Ευρωπαίων συναδέλφων μας για πιθανή μελλοντική συνεργασία των σχολείων μας στα πλαίσια  Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.Πηγές:
https://en.wikipedia.org/wiki/Greece 
https://en.wikipedia.org/wiki/Thessaloniki
www.visitgreece.gr/el/greek¬_islands
https://world.new7wonders.com/wonders/acropolis-of-athens-450-330-b-c-athens-greece/
http://www.greecetravel.com/thessaloniki/introduction.html
https://www.flickr.com/photos/125293801@N07/
http://www.greeka.com/attica/athens/ancient-sites.htm

Λίμερικ - Σημεία Ενδιαφέροντος
Το Λίμερικ βρίσκεται στη δυτική πλευρά της Ιρλανδίας, σε απόσταση 220 χλμ. από το Δουβλίνο και διασχίζεται από τον ποταμό Shannon. Με πληθυσμό 94.000 κατοίκους, το Limerick είναι η τρίτη πολυπληθέστερη πόλη της Ιρλανδίας, μετά το Δουβλίνο και το Cork. 
Τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης αυτής είναι τα παρακάτω:

Το κάστρο του βασιλιά Ιωάννη

Το κάστρο αυτό χτίστηκε γύρω στο 1200 με εντολή του βασιλιά Ιωάννη και βρίσκεται δίπλα στον ποταμό Shannon. Είναι ένα από τα καλύτερα διατηρημένα κάστρα της Ευρώπης. Περισσότερα  
Το μουσείο Hunt

Είναι μία ιδιωτική συλλογή της οικογένειας Hunt και περιέχει έργα τέχνης διάσημων ζωγράφων και αντίκες. Περισσότερα
Το εθνικό μουσείο Λίμερικ

Ιδρύθηκε το 1906 και φιλοξενεί πολλά εκθέματα της πόλης που χρονολογούνται από την παλαιολιθική εποχή έως σήμερα. Περισσότερα

Μουσείο τέχνης

Μετά από ανακαίνιση, το μουσείο τέχνης του Λίμερικ (Limerick City Gallery of Art - LCGA) άνοιξε τις πόρτες του για το κοινό τον Ιανουάριο του 2012. Εκεί στεγάζονται τα καλύτερα σύγχρονα έργα τέχνης. Περισσότερα 
Το μουσείο του Frank McCourt

Είναι ένα μουσείο αφιερωμένο στον βραβευμένο με Pulizer συγγραφέα Frank McCourt. Το κτίριο που φιλοξενεί το μουσείο είναι το ίδιο στο οποίο ο συγγραφέας πήρε την πρώτη του εκπαίδευση. Περισσότερα People’s Park

Το πάρκο αυτό ξεκίνησε να δημιουργείται το 1835 με σκοπό να δημιουργηθεί κάτι παρόμοιο με το Merrion’ s square του Δουβλίνου, η οικονομική όμως κρίση σταμάτησε τα σχέδια. Το πάρκο άνοιξε επίσημα το 1877. Περισσότερα Arthur's Quay Park

Το πάρκο αυτό έχει εξαιρετική θέα στον ποταμό Shannon. Περισσότερα  

Πηγές:

Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ


ΜΑΘΗΜΑ: Φυσική (3 διδακτικές ώρες)
ΤΑΞΗ:  ΣΤ Δημοτικού
ΕΝΟΤΗΤΑ/ΕΣ: Ενέργεια
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δάσκαλος-α


1.Διδακτικός στόχος:

Γνωστικοί:

·        Να γνωρίσουν τα Γκέιζερ και να ανακαλύψουν τη μεγάλη τους αξία για τη ζωή στην Ισλανδία .
·        Να μάθουν τι είναι η γεωθερμική ενέργεια .
·        Να μάθουν τι είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την αξία τους τόσο στο περιβάλλον όσο και στην οικονομία μιας χώρας .
·        Να ανακαλύψουν ποια μορφή ενέργειας χρησιμοποιούμε κυρίως εδώ στην Ελλάδα.
·        Να συγκρίνουν τις μορφές ενέργειας Ισλανδίας -Ελλάδας και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον αλλά και στην οικονομίας της χώρας.
·        Να προτείνουν εναλλακτικές μορφές ενέργειας που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει η χώρα μας .

Συναισθηματικοί:

  • Να ευαισθητοποιηθούν στη  αξία των εναλλακτικών μορφών ενέργειας .
  • Να υποκινούν και άτομα του περιβάλλοντος τους προς αξίες επικεντρωμένες στην αειφορία και την προστασία του περιβάλλοντος. (χρήση ηλιακού θερμοσίφωνα ,φωτοβολταϊκά).
  • Να συμβάλλουν στην μη σπατάλη ενέργειας .

Ψυχοκινητικοί:

  • Να αναζητούν πληροφορίες να ανακαλύπτουν την γνώση και να προσπαθούν να αλλάξουν κατεστημένες αντιλήψεις με τον δικό τους τρόπο .
  • Να μάθουν να συνεργάζονται, να ανταλλάσσουν απόψεις, να δημιουργούν καινούργιες και να δρουν σαν υπεύθυνα μέλη μιας δημοκρατικής κοινωνίας .

 2.Σκοπός:

 Μέσα από τη σύγκριση των ενεργειακών πόρων των δύο χωρών, να μάθουν  και να κατανοήσουν την αξία των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, τόσο στην οικονομία όσο και στο περιβάλλον ώστε  να κάνουν τις κατάλληλες επιλογές και δράσεις στην καθημερινή τους ζωή για να προστατεύσουν το περιβάλλον .
3.Διδακτική προσέγγιση:

     Ανακάλυψη της γνώσης μέσα από  προσωπική και ομαδική ερεύνα .
     Διαλογική συζήτηση ,αντιπαράθεση απόψεων, αξιολόγηση συνεπειών, αιτιολογημένη αποδοχή ή απόρριψη απόψεων .
     Οργάνωση και παρουσίαση της γνώσης που ανακαλύφτηκε.
     Αξιολόγηση της παρεχόμενης γνώσης και χρησιμοποίησή της στην καθημερινότητα .

4.Μέσα διδασκαλίας-υλικά-προϋποθέσεις:
·        Ασπροπίνακας και μαρκαδόρος, ή μαυροπίνακας και κιμωλία.
·        Υπολογιστής και βιντεοπροβολέας.
·        Σύνδεση στο διαδίκτυο ,αίθουσα υπολογιστών.

5.Σύντομη περιγραφή:

Μετά την Ισλανδία έδειξα στα παιδιά τα πιο ιδιαίτερα πράγματα που είδα εκεί. Τα γκέιζερ (γεωθερμικές πηγές ) ήταν ένα από αυτά που τα εντυπωσίασε περισσότερο και θέλησαν να μάθουν περισσότερα για αυτά .

Την επόμενη μέρα πήγαμε στην αίθουσα της πληροφορικής και χωρισμένοι σε τέσσερεις ομάδες ξεκινήσαμε την ανακάλυψη .Η κάθε ομάδα  έπρεπε να προετοιμάσει μια σύντομη παρουσίαση στο ερώτημα που τους έθεσα.

Πρώτη  ομάδα:  Τι είναι γκέιζερ και  τι γεωθερμική ενέργεια ;

Δεύτερη ομάδα : Πού και πώς χρησιμοποιείται η γεωθερμική ενέργεια στην καθημερινή ζωή  της Ισλανδίας ;

Τρίτη ομάδα : Ποιες είναι οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και η οικολογική τους αξία ;

Τέταρτη ομάδα: Ποια μορφή ενέργειας χρησιμοποιούμε κυρίως εδώ στην Ελλάδα;

Την επόμενη μέρα παρουσίασε η κάθε ομάδα τη δουλειά της και ξεκίνησε κουβέντα για την αξία της γεωθερμικής ενέργειας της Ισλανδίας, για την οικονομία της χώρας, αλλά και για τα οικολογικά οφέλη από την χρησιμοποίηση αυτής της ενέργειας .
Περιέγραψα στους μαθητές μου την προσωπική μου εμπειρία από το ταξίδι δηλαδή  ζεστό νερό, θέρμανση και ρεύμα μέχρι και θερμαινόμενα πεζοδρόμια χωρίς ιδιαίτερο κόστος στην Ισλανδία από τη χρησιμοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας .

Στη συνέχεια τους έθεσα τον εξής προβληματισμό: Στην  Ελλάδα ποια μορφή ενέργειας χρησιμοποιούμε κυρίως  και ποια θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε εναλλακτικά (προς όφελος της οικονομίας και της φύσης );

Μέσα από παιχνίδι ρόλων αναπτύχθηκε επιχειρηματολογία και έντονος διάλογος . Επικράτησαν δύο η αιολική και φυσικά η ηλιακή ενέργεια. Αναδείχθηκαν προβλήματα όπως  το μεγάλο κόστος για την εκμετάλλευση αυτής της ενέργειας ή και διαφωνίες σχετικά με την αισθητική των αιολικών πάρκων.

Το συμπέρασμα αυτής της κουβέντας ήταν ότι όπως η Ισλανδία έχει την γεωθερμία που την εκμεταλλεύεται και της παρέχει φτηνή και οικολογική ενέργεια έτσι και η Ελλάδα που  έχει τον ήλιο και τον άνεμο  σε αφθονία    μπορεί και πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτό της τον πλούτο .

 Για την καλύτερη εμπέδωση της γνώσης τους έδωσα ένα σταυρόλεξο παιχνίδι που απαντήθηκε ατομικά στην αρχή  και στη συνέχεια  δόθηκα οι απαντήσεις ομαδικά από όλη την τάξη  με τη βοήθεια του βιντεοπροβολέα.

Σταυρόλεξο

Την επόμενη μέρα αποφασίσαμε να στείλουμε μια επιστολή στον δήμαρχο για να προτείνουμε την δημιουργία φωτοβολταικού πάρκου στην περιοχή μας για να καλύπτει της ανάγκες των δημόσιων κτιρίων του δήμου μας .

Δημιουργήσαμε αφίσες ενημερωτικές σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις αναρτήσαμε σ΄όλο το σχολείο .

Όλα αυτά δημοσιοποιήθηκαν στην εφημερίδα του σχολείου μας.

·        Δραστηριότητες μαθητών
(μέσα στην τάξη):
  1. Απαντήσεις στις ερωτήσεις ανακάλυψης .
  2. Δημιουργία και παρουσίαση ομαδικής εργασίας .
  3. Θεατρικό παιχνίδι (ρόλων, επιχειρημάτων).
  4. Διαγωνισμός δημιουργίας αφίσας (ομαδικές ή ατομικές συμμετοχές) με θέμα ανανεώσιμες μορφές ενέργειας .
  5. Διαγωνισμός σλόγκαν με θέμα εναλλακτικές μορφές ενέργειας(το οποίο μπορεί να γραφεί σε τοίχο του σχολείου).
·         Επιστολές στον Δήμο για να του προτείνουμε να δημιουργήσει φωτοβολταικό πάρκο για να καλύπτονται οι ανάγκες των δημόσιων υπηρεσιών του δήμου από την ηλιακή ενέργεια. 
·         Συγγραφή ομαδικού άρθρου σε τοπική ή σχολική εφημερίδα για ενημέρωση περισσότερων ανθρώπων για τη σημασία της χρησιμοποίησης εναλλακτικών μορφών ενέργειας τόσο για οικονομία όσο και για λόγους οικολογικούς .

·         Αξιολόγηση
Για την αξιολόγηση των μαθητών προτείνεται να ληφθούν υπόψη:
Η συμμετοχή τους στην ενότητα αυτή (κατά 50%) και
Η βαθμολογία τους στις δραστηριότητες (κατά 50%)